За мене

Ме израсна човек кој ме научи дека книгата никогаш не губи од својата вредност. Никогаш не сум продала ниедна, па макар и учебник.

Сакам да читам, купувам, подарувам и добивам книги.

Секоја книга крие свои светови, а јас само сакам да потонам во нив.